Yeni iş kuran gençlerimize destek amacıyla 3 yıllık gelir vergisi muafiyeti sağlıyoruz

Uygulama ile ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücü, yenilik ve yaratıcılığın en önemli kaynaklarından biri olan genç girişimcilere kazanç istisnası getirilmiştir.

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş:
Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş:

İçeriğin Görüntülenme Sayısı: 2006

Yayınlandığı Tarih: 14.3.2016 17:35:47

Son Düzenleme Tarihi: 6.4.2016 23:21:43

Yazdır
Paylaş
Eyleme İlişkin Açıklama:

Uygulamadan kimler yararlanacaktır?
Ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış olan tam mükellef gerçek kişiler uygulamadan yararlanmaktadırlar.


Uygulama ne getiriyor? Ne zaman yararlanabileceğim?
Genç girişimcilere destek olmak amacıyla, 10.02.2016 tarihinden itibaren başlatılan uygulamayla; işe yeni başlayanların, faaliyete başladıkları yıl dâhil olmak üzere üç yıl boyunca yıllık 75.000 TL’ye kadar olan kazançları gelir vergisinden istisna tutulmuştur.


Uygulamadan yararlanmak için hangi şartlara sahip olmalıyım?

  • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
  • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk veya hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz)
  • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
  • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
  • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması, şartlarıyla gelir vergisi muafiyetinden faydalanılabilinir.
Yeni iş kuran gençlerimize destek amacıyla 3 yıllık gelir vergisi muafiyeti sağlıyoruz Görseli
Başbakanlık Çankaya Köşkü / ANKARA