Girişimci gençlerimize 100 bin TL kredi desteği veriyoruz

-KOSGEB tarafından yürütülen Girişimcilik Destek Programı girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Kredi Garanti Fonu ise verilen bu krediye kefalet imkânı sağlamaktadır.

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş:
Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş:

İçeriğin Görüntülenme Sayısı: 2427

Yayınlandığı Tarih: 14.3.2016 17:35:53

Son Düzenleme Tarihi: 7.4.2016 21:03:12

Yazdır
Paylaş
Eyleme İlişkin Açıklama:

16.12.2015 tarih ve 29564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 14.12.2015 tarihli ve 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 18.12.2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 14.12.2015 tarih ve 2015/8310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;  gençlerimize 100 bin lira kredi desteği verilecek, bu krediye Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet olanağı sağlanacaktır.

 

Uygulamadan kimler yararlanabilir?

18-30 yaş arası, en az ilkokul mezunu gençlere ait firmalar kefalet desteğinden yararlanabilir.

 

Başvurular ne zaman? Nereye başvurmam gerekiyor?

16/12/2015-31/12/2016 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından belirlenen belgelerle Banka’ya ya da en yakın Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine başvurulması gerekir.


18.12.2015 tarihinden sonra, Kredi Garanti Fonu ile sözleşme imzalayan bankalar aracılığıyla kefalet başvurusunda bulunulabilir.

 

Başvuru koşulları nelerdir?

13.06.2007 tarih, 26551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan meslek kollarında faaliyet gösteren, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Girişimcilik Destek Programı’nı bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan ve KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Banka’ya sunan bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kredilendirme yeterliliği bulunan genç girişimci esnaf ve sanatkârlar yararlanabilir.

 

Uygulamadan yararlanma hakkı hangi koşulda sona erer?

Esnaf ve sanatkarların bu Karar kapsamında açılan kredileri, vadesinde/taksit vadesinde ödememesi ya da esnaflık faaliyetine son verilmesi, ibraz edilen belgelerin yanlış bilgi içerdiğinin anlaşılması halinde uygulama sona erer.

Girişimci gençlerimize 100 bin TL kredi desteği veriyoruz Görseli
Başbakanlık Çankaya Köşkü / ANKARA