Gençlerimize proje karşılığı 50 bin TL'ye kadar karşılıksız nakdî destek vererek, gençlerimizin iş arayan değil işveren olmasını istiyoruz

Destekleme kararı alınacak işletmelere 50.000 TL'ye kadar geri ödemesiz destek sağlanacaktır.

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş:
Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş:

İçeriğin Görüntülenme Sayısı: 5119

Yayınlandığı Tarih: 14.3.2016 17:35:59

Son Düzenleme Tarihi: 7.4.2016 21:01:13

Yazdır
Paylaş
Eyleme İlişkin Açıklama:

Uygulamadan kimler yararlanabilir?

Bu destekten;

  • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
  • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
  • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler, İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir.

 Ayrıca, destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;

  • Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,
  • Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,
  • Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması,
  • Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması

gerekmektedir.


Nereye başvurmam gerekiyor?

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması gerekmektedir.


Gençlerimize proje karşılığı 50 bin TL'ye kadar karşılıksız nakdî destek vererek, gençlerimizin iş arayan değil işveren olmasını istiyoruz  Görseli
Başbakanlık Çankaya Köşkü / ANKARA