Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması TBMM tarafından onaylandı

Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 6662 sayılı Kanun ile 15/1/2016 tarihinde TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş:

İçeriğin Görüntülenme Sayısı: 1594

Yayınlandığı Tarih: 14.3.2016 17:35:20

Son Düzenleme Tarihi: 7.4.2016 13:11:19

Yazdır
Paylaş
Eyleme İlişkin Açıklama:

Anlaşmanın Temel Amacı ve Kapsamı:

Anlaşma’da;

  • Ticaret Mevzuatının Yayımlanma Yükümlüğünün Geliştirilmesi ve İnternetten Yayımlama,
  • Ticaret Mevzuat ve Uygulamalarıyla İlgili Bildirim Noktaları Kurulması,
  • Bağlayıcı Ön Karar Mekanizması,
  • Transit Serbestisinin Geliştirilmesi,

konularında ülkemizce hazırlanmış olan paragraflar yer almaktadır. Anılan konular arasında transit serbestisi öne çıkmaktadır. Ülkemiz taşımacılarının hedef pazarlara ulaşma yolunda transit geçişlerde başta kota sorunu olmak üzere, hizmetle orantılı olmayan ücretler ve zorunlu mod belirlemeleri gibi çeşitli kısıtlayıcı ve ayrımcı uygulamalara maruz kaldıkları malumlarıdır. Bu çerçevede, Anlaşmanın transit serbestisi başlığı altındaki hükümleri ülkemiz için özel bir önem taşımaktadır.

 

Anlaşma Ne Getiriyor?

Anlaşmanın ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre ticaret maliyetlerini %9,6 ile %23,1 arasında azaltması beklenmektedir. Anlaşmanın ortalama ihracat süresini yaklaşık 2 gün, ortalama ithalat süresini ise 1,5 gün azaltması öngörülmektedir. Anlaşma ile gelişmekte olan ülkelerin toplam ihracatının yıllık olarak 170 ile 730 Milyar $ arasında, küresel ölçekte ise ihracatın 750 Milyar $ ile 1 Trilyon $ arasında artması beklenmektedir.

 

Anlaşma Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Söz konusu anlaşmanın uluslararası düzeyde yürürlüğe girmesi için, DTÖ’ye üye ülkelerin 2/3’sinin iç hukuki sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması TBMM tarafından onaylandı Görseli
Başbakanlık Çankaya Köşkü / ANKARA