Şirket Kuruluş İşlemlerini Kolaylaştırıyor, Maliyetleri Azaltıyoruz

Girişimcilerimizin şirket kuruluş işlemlerini kolaylaştırıyoruz, şirket kuruluşu ile ilgili masrafları azaltıyoruz

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş:
  • Sorumlu Kurum Bilgisi Bulunmamaktadır.
Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş:
  • İlgili Kurum Bilgisi Bulunmamaktadır.

İçeriğin Görüntülenme Sayısı: 2141

Yayınlandığı Tarih: 1.7.2016 15:44:06

Son Düzenleme Tarihi: 1.7.2016 15:44:44

Yazdır
Paylaş
Eyleme İlişkin Açıklama:

İmza beyanı için notere başvurma yükümlülüğünü kaldırıyor böylece kuruluş maliyetlerini azaltıyoruz.

Ticaret unvanı ve altına atılacak imzaların ticaret sicili müdürlüklerinin de onaylayabilmesine imkân sağlıyoruz.

Anonim şirketlerde tür değiştirmeye kolaylık getiriyor, yeni türe ilişkin şirket sözleşmesini bütün ortakların imzalaması zorunluluğunu kaldırıyoruz.

Anonim şirket kuruluşlarındaki kurucular beyanını kaldırıyoruz, böylece bürokratik formaliteleri azaltıyor anonim şirket kuruluş işlemlerini hızlandırıyoruz.

Tasfiye halindeki şirketlerin malvarlığı dağıtımına hız kazandırıyor, üçüncü ilandan sonra malvarlığı dağıtımı için bekleme süresini 1 yıldan 6 aya düşürüyoruz.

Tasfiye halindeki sermaye şirketleri için mal beyanı zorunluluğunu kaldırıyoruz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sicilden re’sen silme yetkisi veriyor, kamunun tasfiye giderleri yükünden kurtulmasına olanak sağlıyoruz.

Başbakanlık Çankaya Köşkü / ANKARA