Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulunu oluşturduk

Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu; Onuncu Kalkınma Planı, öncelikli dönüşüm programları, 10 Aralık 2015 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan 64’üncü Hükümet Programında yer alan reform ve vaatlerin öngörülen içerikte ve takvimde hayata geçirilebilmesi ve bu çerçevede Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sektörler arası koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla kurulmuştur.

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş:
Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş:

İçeriğin Görüntülenme Sayısı: 2400

Yayınlandığı Tarih: 14.3.2016 17:35:20

Son Düzenleme Tarihi: 7.4.2016 00:03:58

Yazdır
Paylaş
Eyleme İlişkin Açıklama:

2015/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Başbakan Yardımcısı Sayın Lütfi ELVAN başkanlığında; Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Adalet, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, İçişleri, Kalkınma ve Maliye Bakanlarının üye olduğu “Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu” kurulmuştur.


“Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu” toplam 10 kez toplanmıştır. Eylem Planında yer alan eylemlerin etkin ve zamanında hayata geçirilebilmesini teminen her bakanlıkta reformların izlenmesine yönelik olarak “Reform ve Eylem Çalışma Grupları” oluşturulmuştur. Çalışma gruplarının sorumluluğu bakanlık müsteşarının gözetiminde ilgili müsteşar yardımcıları ve birim amirlerine verilmiştir. Ayrıca, eylemlerin ilerleme bilgilerinin kurumsal olarak zamanında ve etkin takibine imkân sağlayan “Eylem Planları İzleme Sistemi” programı oluşturulmuştur.  Eylemlerin gerçekleştirilmesinin takibi ve koordinasyonu kapsamında sorumlu bakanlıkların ilgili Müsteşar Yardımcılarıyla 22 Şubat 2016 tarihinde Başbakanlık bünyesinde değerlendirme toplantısı yapılmış ve bu toplantıların periyodik olarak gerçekleştirilmesine devam edilmektedir.
Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulunu oluşturduk Görseli
Başbakanlık Çankaya Köşkü / ANKARA