İş ve Yatırım Ortamındaki Vergisel Maliyetleri Azaltıyor, Rekabet Gücümüzü Artırıyoruz

İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve dinamik yapısının güçlendirilmesi amacıyla önemli istisnalar getiriyoruz

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş:
  • Sorumlu Kurum Bilgisi Bulunmamaktadır.
Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş:
  • İlgili Kurum Bilgisi Bulunmamaktadır.

İçeriğin Görüntülenme Sayısı: 2516

Yayınlandığı Tarih: 30.6.2016 16:49:30

Son Düzenleme Tarihi: 30.6.2016 16:59:23

Yazdır
Paylaş
Eyleme İlişkin Açıklama:

İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve dinamik yapısının güçlendirilmesi amacıyla damga vergisi ve harçlara önemli istisnalar getiriyoruz.

Girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarının para ve sermaye piyasasında yaptıkları işlemler dolayısıyla lehe aldıkları paraları BSMV’den istisna tutuyoruz.

Yurtdışı yerleşiklere yüksek katma değerli hizmet veren işverenlerin istihdam ettiği hizmet erbabının ücretleri üzerindeki vergiyi azaltıyoruz.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binaları 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutuyoruz.

Uluslararası firmaların bölgesel yönetim merkezlerine kurumlar vergisi muafiyeti getiriyoruz

Finansman şirketlerinin düzenlemiş olduğu kredi sözleşmelerinin devrini damga vergisinden muaf tutuyoruz.

Başbakanlık Çankaya Köşkü / ANKARA