Düzenleyici Etki Analizini daha etkin kullanarak mevzuat kalitesini artırıyoruz

Yeni getirilen düzenlemelerin istenen hedeflere ulaşma potansiyelini ölçmek amacıyla, sosyal, ekonomik ve ticarî hayata, çevreye, ilgili kesimlere ve diğer unsurlar üzerinde öngörülen etkilerinin detaylı ve sistematik değerlendirmesini sağlayan, Düzenleyici Etki Analizi'nin (DEA) etkili bir şekilde uygulanması için düzenlemeler yapılmıştır.

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş:
Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş:

İçeriğin Görüntülenme Sayısı: 1780

Yayınlandığı Tarih: 14.3.2016 17:35:20

Son Düzenleme Tarihi: 29.4.2016 15:59:26

Yazdır
Paylaş
Eyleme İlişkin Açıklama:

19.03.2016 tarihinde Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile, daha önce toplam etkisi 10 milyon TL’yi geçeceği tahmin edilen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname taslakları için “düzenleyici etki analizi” yapılırken, öngörülen toplam etki tutarı 30 milyon TL üzerinde olan Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname taslakları için “tam düzenleyici etki analizi”, 30 milyon TL altında kalanlar için ise “kısmi düzenleyici etki analizi” uygulaması getirilmiştir. Öte yandan, geliştirmeleri hayata geçirmek amacıyla mevzuat eğitim çalışmaları yapılmaktadır ve düzenli bir takip sistemi oluşturulmaktadır.

Düzenleyici etki analizinin hazırlanmayacağı durumlara, acil müdahaleyi gerektiren olaylara ilişkin düzenlemeler ile milletlerarası antlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kanun taslakları eklenmiştir.

Tam düzenleyici etki analizinde, düzenlemenin muhtemel fayda ve maliyetlerinin analizi; düzenlemenin sosyal, ekonomik ve ticarî hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkileri ile yürütülen danışma ve görüş alma süreçleri hususlarında ayrıntılı bilgi ve değerlendirmeler yer alacaktır.
Başbakanlık Çankaya Köşkü / ANKARA