Damga Vergisi ve Harçların Kapsamını Daraltıyor, Yatırım ve İş Ortamını Canlandırıyoruz

Bir çok alanda uygulanan damga vergisi ve harçların kapsamını daraltıyor, istisnalar getiriyoruz

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş:
  • Sorumlu Kurum Bilgisi Bulunmamaktadır.
Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş:
  • İlgili Kurum Bilgisi Bulunmamaktadır.

İçeriğin Görüntülenme Sayısı: 1920

Yayınlandığı Tarih: 30.6.2016 16:59:11

Son Düzenleme Tarihi: 30.6.2016 16:59:30

Yazdır
Paylaş
Eyleme İlişkin Açıklama:

Nispi damga vergisine tabi kağıtlarda her bir nüshanın ayrı ayrı vergilendirilmesi uygulamasına son veriyor, sadece tek bir nüsha üzerinden vergi alınmasını sağlıyoruz.

Nispi harca tabi işlemlerden sadece bir nüsha için noter harcı alınmasını sağlıyoruz.

Gayrimenkul yatırım fonlarının özellikle gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerini damga vergisinden istisna tutuyoruz.

Okul idareleri ile veliler ve öğrenciler arasındaki hak ve menfaatleri düzenleyen kağıtlara damga vergisi istisnası getiriyoruz.

Bedelsiz ihracata ve yurtdışı fuarlara katılıma ilişkin kağıtlardan damga vergisi almıyor, harç istisnası getiriyoruz.

Yurtdışındaki şirketlerin satın alınmasına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına yönelik düzenlenen kağıtları damga vergisinden istisna tutuyoruz.

Tacirler arası ipotek işlemlerinde tapu harcının yarısını almıyoruz.

Başbakanlık Çankaya Köşkü / ANKARA