Daha fazla vatandaşımızı sosyal güvence kapsamına almak için özel istihdam bürolarının faaliyetlerini geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişlettik

Süreklilik arz etmeyen işlerde genellikle kayıt dışı olarak çalışan vatandaşlarımızı kayıt altına alarak sosyal güvenceli bir şekilde istihdam edilmelerini sağlıyoruz.

İçeriğin Görüntülenme Sayısı: 1327

Yayınlandığı Tarih: 14.3.2016 17:35:20

Son Düzenleme Tarihi: 11.7.2016 14:07:44

Yazdır
Paylaş
Eyleme İlişkin Açıklama:

Uygulama ne getiriyor?
Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi yetkisi vererek, günümüzde fiilen uygulanan fakat özel istihdam büroları tarafından yürütülmesine ilişkin yasal zeminin olmaması nedeniyle geçici iş ilişkisi kapsamında çalışan işçilerimizin kayıt dışı çalışarak hak kaybına uğramasının önüne geçmeyi amaçlıyoruz.

Geçici iş ilişkisi hangi hallerde kurulabilecektir?
Geçici iş ilişkisi:
  • Mevsimlik tarım işlerinde ve ev hizmetlerinde çalışanlar için,
  • Doğum ve askerlik gibi nedenlerle oluşan belirli süreli istihdam ihtiyacını karşılamak için,
  • İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerinde,
  • İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan hallerde,
  • Üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı hallerde,
  • İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde,
  • Mevsimlik işler haricindeki dönemsellik arz eden iş artışları halinde,
kurulabilecektir.

Geçici iş ilişkisi süreleri ne kadardır?
Mevsimlik tarım işlerinde ve ev hizmetlerinde çalışanlar süre sınırı olmaksızın özel istihdam bürosu aracılığı ile geçici olarak istihdam edilebileceklerdir.

İşverenler, doğum ve askerlik gibi nedenlerle oluşan belirli süreli istihdam ihtiyacını özel istihdam büroları aracılığıyla, bu durumlar devam ettiği sürece karşılayabileceklerdir. 

Geçici iş ilişkisi; işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerinde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan hallerde, üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı hallerde, işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hallerinde, toplamda sekiz ayı geçmeyecek şekilde en fazla iki defa yenilenmek kaydıyla, özel istihdam bürosu aracılığıyla kurabilecektir.

Mevsimlik işler haricindeki dönemsellik arz eden iş artışları halinde en fazla dört ay süreyle özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurabilecektir.

Uygulama ne zaman başlayacak?

TBMM Genel Kurulunda onaylanan Kanun Tasarısı 20 Mayıs 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Başbakanlık Çankaya Köşkü / ANKARA