Çalışma hayatında güvenceli esneklik uygulamasını hayata geçirdik

Güvenceli esneklik kapsamında günümüz çalışma ilişkilerinde var olmakla birlikte, mevzuatımızda yer almayan evden çalışma ve tele çalışma gibi çalışma biçimlerini içeren “uzaktan çalışma” modelini getiriyoruz.

İçeriğin Görüntülenme Sayısı: 1779

Yayınlandığı Tarih: 14.3.2016 17:35:20

Son Düzenleme Tarihi: 11.5.2016 15:08:51

Yazdır
Paylaş
Eyleme İlişkin Açıklama:

Uygulama ne getiriyor?
Bir işyerine bağlı olarak kayıt dışı çalışan işçilerimizi kayıt altına alıyoruz.

Evden çalışma ve tele çalışma biçimleri, istihdam piyasasının dinamik ekonomik koşullara uyumunun sağlanması amacıyla “Uzaktan Çalışma” adı altında birleştirilmiştir.

İşini işyeri dışında, evinde ya da ofisinde veya başka bir mekânda ifa edecek olan işçinin yapacağı işin tanımı, yapılma şekli, süresi, yeri, ücreti gibi hususlar iş sözleşmesinde yer alacaktır.

Uzaktan çalışan işçiler, esaslı bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacaklardır.

İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda işçileri bilgilendirmek, gerekli eğitimleri vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdürler.

Uygulama hangi iş dallarını ve kimleri kapsayacak?
Hangi tehlike sınıfında hangi işlerin uzaktan çalışma konusu olabileceği işin niteliği dikkate alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ayrıca belirlenecektir.

Uygulama ne zaman başlayacak?
TBMM Genel Kurulunda onaylanan Kanun Tasarısının Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben başlayacaktır.
Başbakanlık Çankaya Köşkü / ANKARA