Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, hükümetin vergiden teşvik politikalarına kadar büyümeyi hızlandıracak ekonomi paketinin ana hatlarını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Maliye, Gümrük ve Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görev alanlarına giren yeni bir paket hazırlandığını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, hükümetin vergiden teşvik politikalarına kadar büyümeyi hızlandıracak ekonomi paketinin ana hatlarını açıkladı Görseli
Yazdır
Paylaş

İçeriğin Görüntülenme Sayısı: 3020

Yayınlandığı Tarih: 13.6.2016 14:00:00

Son Düzenleme Tarihi: 29.6.2016 14:22:54

Haber Detayı:

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak çok kuvvetli bir paketi gelecek günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edeceklerini belirterek, "Burada vergi ile ilgili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının alanına giren ticaret kanunuyla ilgili düzenlemeler olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili çalışmalar olacak." dedi.

 

- Yatırımcıya kolaylık sağlayacak düzenlemeler

 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını kaydeden Canikli, "Yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak çok kuvvetli bir paketi önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edeceğiz. Burada vergi ile ilgili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının alanına giren ticaret kanunuyla ilgili düzenlemeler olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili çalışmalar olacak." şeklinde konuştu.

 

Bu kapsamda, Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu'nda yatırımcının maliyetini azaltacak önemli düzenlemeler yapılacağını bildiren Canikli, "Bu alanda yapacağımız en önemli düzenlemelerden bir tanesi sözleşmelerde sadece bir nüsha üzerinden damga vergisi ve noter harcı alınacaktır. Şu andaki uygulamaya göre sözleşmelerin tüm nüshalarından hem damga vergisi hem noter harcı alınmaktadır. Düzenlemeyle sadece bir nüsha üzerinden maliyet yatırımcıya ya da iş alemine yansıtılacaktır. Diğerlerindeki uygulama ortadan kaldırılacaktır." dedi.

 

Canikli, Türkiye'de 52 yıldan beri yapılan bu uygulamaya getirilen düzenlemenin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

 

- İptal edilen ihalelerde karar damga vergisi iade edilecek

 

Belli tutarı ihtiva eden her nevi senet sözleşme ve kağıtların değiştirilmesi halinde yalnızca artan tutar üzerinden harç isteneceğini ifade eden Canikli, azami tutar üzerinden vergi alınan sözleşmelerde sadece bedelin artırılmasına ilişkin rakam üzerinden damga vergisi tahsil edileceğini söyledi.

 

Canikli, sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan cezai şartların aynı kağıtta olması halinde damga vergisinin alınmayacağına işaret etti. Canikli, şöyle devam etti:

 

"Kamu ihalelerinde ihalenin iptal edilmesi halinde ödenen ihale karar damga vergisi iade edilecektir. Sigorta sözleşmelerine tanınmış bulunan damga vergisi kapsamına diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri de dahil edilecektir. Bir kağıt üzerinde birden fazla adi ve garanti taahhüdü bulunması halinde sadece bir kefil ve garantörden damga vergisi alınacaktır.

 

Tersaneler tarafından gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası yenileme dönüşümüyle bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden, söz konusu kağıtlara ilişkin işlemlerin harçtan istisna edilmesi sağlanacaktır. Yüksek ve orta yüksek teknoloji sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden ve söz konusu kağıtlara ilişkin işlemlerin harçtan istisna edilmesi sağlanacaktır.

 

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak, yurt dışına yerleşik şirketlerin satın alınması ve bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmet alımına ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi yapılan işlemlere harç istisnası sağlanacaktır."

 

- Arazilere emlak vergisi muafiyeti sağlanacak

 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacaklara ilişkin bilgi veren Canikli, yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılar ile bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtların damga vergisinden, söz konusu kağıtlara ilişkin işlemlerin harçtan istisna edilmesinin sağlanacağını belirtti.

 

Canikli, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalara bina harcı istisnası ve imarla ilgili harçlara ilişkin istisna ile 5 yıl süreyle emlak vergisinden istisna getirileceğini söyledi.

 

Yatırımlar için iktisap olunan veya bu yatırımlar için tahsis edilen arazilere Yatırım Teşvik Belgesi süresince emlak vergisi muafiyeti sağlanacağını ifade eden Canikli, yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla yapılan işlemlerin harçlardan düzenlenen kağıtların da damga vergisinden istisna edileceğini kaydetti.

 

Canikli, şirket kuruluş ve şube açma izinlerine ve şirketlerin kapatılmasının önündeki bürokratik engellerin kaldırılması ve azaltılmasına ilişkin düzenlemeler bulunduğunu aktardı.

 

Şirketlerin kuruluş aşamasındaki defter tasdik işlemlerinden bundan sonra harç alınmayacağını dile getiren Canikli, "Tacirlerin veya şirketlerin kurucularının imzalarını gösteren sirkülerlerin noter yerine ticaret sicilinde yapabilmelerine imkan sağlanacak. Bu hem parasal tasarruf sağlayacak hem de zaman kazandıracak. Şirketlerin tür değişikleriyle tasfiye süreçleri kolaylaştırılacak." ifadesini kullandı.

 

Türkiye'nin iş yapma kolaylığı açısından 189 ülke arasında 55'inci sırada olduğuna dikkati çeken Canikli, bu sıranın daha da yukarılara taşınması gerektiğini söyledi. Şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan gereksiz bürokratik formalitelerin bertaraf edileceğini dile getiren Canikli, şirket kuruluş maliyetlerinin azaltılarak kuruluşun daha kısa sürede ve az maliyetle yapılmasının sağlanacağını belirtti.

 

-Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik potansiyelinin daha da arttırılması

 

"Burada altını çizilmesi gereken, AR-GE faaliyetlerine ilişkin harcamaların yüzde yüzünün ticari kazanç ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılmasına ilişkin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında bir farklılık var onlar gideriliyor. Lehe olmak üzere gideriliyor. Yine aynı şekilde kurum kazancının, daha doğrusu kazancın yeterli olmaması nedeniyle ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan Ar-ge harcamalarının sonraki vergilendirme dönemine devredilmesi ve orada indirim konusu yapılması. Ve bunların da her yıl indirilemeyen kısmının yeniden değerleme oranında artırılarak indirim konusu yapılması imkanı getiriliyor."

 

Bölgesel yönetim merkezlerine birtakım teşvikler getirildiğine değinen Canikli, şunları söyledi:

 

 "Ulusal şirketlerin birden fazla ülkeyle ilgili Türkiye'den yaptıkları yönetim için oluşturulan bölgesel yönetim merkezlerinin özellikle çalışanlarına yönelik ücretler üzerinden alınan vergilere istisna getiriyoruz. Tabii yurt dışından dövizle gönderdiğinin teşvik edilmesi ve belgelenmesi şartıyla.

 

Yine bu alanda önemli düzenlemelerden bir tanesi, birikimli hayat sigortalarından toplu çekme değil daha uzun vadeli ve emeklilik ödemesi şeklinde, aylık ödeme şeklinde uygulamayı teşvik etmek amacıyla bu şekilde tercihini kullananlar için ilave teşvik mekanizmaları getiriyoruz. O da bu tasarıda yer alacak."

 

Canikli, İslam ülkelerinden sermaye akışını hızlandırmak ve iş dünyasını rahatlatacak bazı düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını anlattı. Canikli, bu düzenlemeler hakkında, şunları ifade etti:

 

"İslam ülkelerinden sermaye akışını hızlandırmak ve oradaki finansman imkanlarının Türkiye'ye aktarılması amacıyla faizsiz finans ürünlerinin yaygınlaştırılmasının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Bu kapsamda Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda düzenlemeler yapılıyor.

 

Kira Sertifikasına ilişkin Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan istisnalar yeniden düzenleniyor. Her türlü varlık ve haklar istisna kapsamına alınıyor. Yani bu fasıl altında tanımlanabilecek, nitelendirilebilecek olan bütün varlık ve haklar istisna kapsamına alınıyor. Ayrıca farklı kira sertifikası ihraç türlerini kapsayacak şekilde mevcut damga vergisi ve harç istisnası kapsamı da genişletiliyor.

 

İş dünyasının talep ettiği, beklediği ve bu alanda bir rahatlama sağlayacak düzenlemelerden bir tanesi de Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurum Bildirgesini birleştiriyoruz. Bu da mükelleflerde, işletmelerde hem bir tasarruf sağlayacak, hem de kayıt dışılığın azaltılmasına katkı sağlayacak."

 

- Nitelikli yabancıya Turkuaz Kart

 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi çerçevesinde yapılacak diğer önemli düzenlemelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar olduğunu belirten Canikli, şu görüşlere yer verdi:

 

"Özellikle yabancıların Türkiye'deki çalışmalarına ilişkin şartlar iyileştirilmekte, esneklik sağlayıcı düzenlemeler hayata geçirilecektir. Bugüne kadar farklı bakanlıklar tarafından verilen uluslararası çalışma izinleri artık bundan sonra tek bakanlık tarafından koordine edilecek ve yürütülecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından.

 

Bugüne kadar nitelikli yabancı yatırımcı ve çalışanlara ilişkin Türkiye'de çalışmalarına ilişkin bir kolaylık yokken ülkemizin kalkınmasını destekleyecek, yatırımlar yapacak, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikli yabancılara ülkemizde süresiz çalışma ve ikamet sağlayan Turkuaz Kart verilecek ve bu uygulama başlatılacak. Birçok gelişmiş ülkede başarılı bir şekilde ülkenin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak şekilde ve sermaye akımını hızlandıracak şekilde bu uygulama yürütülüyor. İnşallah Türkiye'de de bunu ektin bir şekilde kullanacağız. Buda son derece önemli. Ayrıntıları önümüzdeki, yakın zaman içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edeceğimiz tasarıda yer alacak."

 

Türkiye'de şirket ortaklarına verilen bağımsız çalışma izinlerinin de kolaylaştırılacağını vurgulayan Canikli, Türkiye'de kısa süreli hizmet verecek yabancı ve stajyerlere de belli şartlarla çalışma izni verileceğini bildirdi.

 

Canikli, şunları kaydetti:

 

"Genelde Suriyeliler, özelde benzeri mülteciler için Türkiye'de özellikle iş piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda iş gücü açığını karşılamak amacıyla ve o hedefle Suriyelilere yönelik olarak daha kolay çalışma izni verilmesinin önü açılmaktadır.

 

Aynı şekilde, ülkemizde geçici süreyle proje bazlı çalışacak mimar ve mühendislere ilişkin çalışma izni için süreç kolaylaştırılıyor. Yabancı bilim adamı ve araştırmacıyla AR-GE merkezlerinde çalışacak yabancılara kolaylık sağlanıyor. Yabancı öğrencilere İş Kanunundaki kısmi çalışma hakkı getiriliyor.

 

Güvenlik nedeniyle yabancılara ait çalışma izinleri sadece yabancının yurda giriş yasağı olması halinde reddedilebiliyordu. Onun dışında kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni açısından bir değerlendirme ve reddetme imkanı söz konusu değildi. Bu düzenleme ile, bu tasarıyla Türkiye'ye giriş yasağı olanların dışında ayrıca kamu sağlığı, kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından sakıncalı kişilerin çalışma izinlerinin iptal edilmesi hususu yasal statüye kavuşturulmaktadır. Esasında bu uygulanıyor ama yasal bir düzenleme olmadığı için mahkemeler tarafından çoğunlukla iptal edilmektedir. Bu sakıncanın ortadan kaldırılması amacıyla düzenleme yapılmaktadır."

 

Başbakanlık Çankaya Köşkü / ANKARA